Помощник преводач

"BG Assistant translator" или "BG Помощник преводач" Ви дава възможност Вие сами да редактирате лесно всеки един израз или дума, така че да отговаря на нуждите на вашият бизнес.

Изгледайте видеото, за да видите  "BG Помощник преводач" в действие: